สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น

"ม.ราชภัฎ"จับมือ "มหิดล" พัฒนาเรียน-สอนทวิภาษา เน้นผู้ฝึกวิชาชีพครูใช้ภาษาถิ่นและไทย

โดย Focus Team on 17-07-2560 15.29

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ ห้องณัฐภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ