สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ศอ.บต.ยึดยุทธศาสตร์ชาติ20ปี สร้างข้าราชการใหม่ หัวใจนักพัฒนา

โดย Focus Team on 08-08-2560 14.47

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพั