สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

แปลงเกษตร

แปลงเกษตร

ร่วมลงนาม'แปลงเกษตรปลอดสารพิษ'ค่ายเสนาณรงค์

โดย Tresuwimon on 22-02-2561 14.09

(วันนี้) 22 ก.พ. 61 กรมทหารราบที่ 5 ร่วมกับร้านทางไทย ภาคธุรกิจ ลงนามข้อตกลงร่วมทำแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ในพื้นที่ทกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพร้อมทั้ง ร่วมปลูกกล้วย ในแปลงปลอดสารพิษต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำแปลงเกษตรปลอดสารพิษของประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่

ไร่สายโยง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

โดย Tresuwimon on 22-01-2561 14.22

"ไร่สายโยง" แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 คือ สระน้ำ 30%, นาข้าว 30%, ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร 30%, ปลูกผักกินใบอายุสั้น ซุ้มค้างผัก