สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

หมอรัชนี...ฝากการเมืองดันตั้งพิพิธิภัณฑ์หาดใหญ่สืบสานปณิธาน

โดย whitney on 05-02-2561 12.05

"ท่านฝากให้ทุกคนสนใจด้านการเมือง เพราะมันคือการบริหารประเทศที่จะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญ" บางถ้อยในความทรงจำของ นพ.อนันต์ บุญโสภณ ต่อ พญ.รัชนี บุญโสภณ หนึ่งในหัวแถวของพลเมืองสงขลา ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาธรรม และจิตสาธารณะ ที่จากพวกเราไปในวัย 81 ปีหมออนันต์ ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "ราษฏรอาว

ตำหนักเขาน้อย...สงขลา สร้างด้วยเงินเพียง 4000 บาท

โดย whitney on 26-01-2561 13.08

สงขลาทูเดย์พาทุกคนย้อนเวลาไปสู่ช่วงเวลาเริ่มต้นของการปกครองเมืองสงขลา ตำหนักเขาน้อย สร้างขึ้นเมื่อปีกุน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2454 ตัวอาคารเป็นแบบยุโรป สูง 3 ชั้น ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ตำหนักเขาน้อย เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระร