สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

อบจ.สงขลาจัด'รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย'

โดย Tresuwimon on 26-01-2561 17.49

26 ม.ค.61 อบจ.สงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการ "รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย"โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นประธานใน