สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ปฏิรูปยางพารา

ปฏิรูปยางพารา

ปฏิรูป'ยางพาราไทย'ทั้งระบบ

โดย Tresuwimon on 30-01-2561 10.44

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ มี 4 ด้าน คือ 1.การปฏิรูปสวนยาง 2.การปฏิรูปการตลาด 3.การปฏิรูปการผลิตและแปรรูป และ 4.การปฏิรูปคน โดยการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ (ตอ