สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ฮาลาล

ฮาลาล

ศอ.บต.ตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์ฮาลาล พร้อมหนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่พัฒนาจชต.

โดย Focus Team on 07-07-2560 17.50

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล ศอ.บต.กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลของ ศอ.บต.ในครึ่งปีที่ผ่านมาว่า ได้ขับเคลื่อนไปในหลายมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเป็นมิติที่ทำในเชิงบูรณาการกัน โดยการเกิดขึ้นของสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลา

เทศกาลอาหารชายแดนใต้ 2556 (SBP Food Expo 2013)

โดย Focus Team on 10-10-2556 11.32

A:link {COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}A:visited {COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}A:hover {COLOR: #ff3300; TEXT-DECORATION: none}A.d {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #ffffff; FONT-FAMILY: verdana; TEXT-DECORATION: none}A.d:visited {FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: