สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เสวนา ?เรียนรู้โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา?

เสวนา ?เรียนรู้โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา?

เสวนา "เรียนรู้โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา"

โดย Focus Team on 15-10-2557 19.53

วันนี้เวลา 13.00 น.ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลเทพา ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ ?เรียนรู้โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา? โดยมีนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ความรู้หลายท่าน

วัตถุประสงค์การจัดเวที เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา อันจะเป็นประโยชน์ในการปูพื้นข้อมูล และความเข้าใจพื้นฐาน และนำไปสู่การตั้งคำถามที่เหมาะสมในเวทีการรับฟังความคิดเห็นที่จะมีการการจัดขึ้นเป็นทางการต่อไป โดยจะมีการจัดเวที ค.1 หรือ เวทีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 2 พฤษจิกายน ที่จะถึงนี้ และจะมีการจัดเวทีเสวนา ค.2, ค.3 ต่อไป เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนปากบางเทพาและชุมชนไกล้เคียง

ในโอกาศนี้ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งในด้านลบและด้านบวกซึ่งซึ่งมาเข้าร่วมฟังการเสวนาร่วมร้อยคน