สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทิศทาง ราคา "ยาง" ทั้งระบบ !!!

ทิศทาง ราคา "ยาง" ทั้งระบบ !!!

สกย.ขานรับนโยบายรัฐบาล 4แนวทางพัฒนายางทั้งระบบ

โดย Focus Team on 18-10-2557 13.51

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสถานการณ์ราคายางพาราที่มีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การ