สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

อี ซูซุหาดใหญ่

อี ซูซุหาดใหญ่

นำร่องนราฯศูนย์เรียนรู้เด็กพิเศษ ลดข้อจำกัดฟื้นฟูทักษะแม่และเด็ก

โดย Focus Team on 04-06-2559 13.39

ภาณุ จับมือ เหล่ากาชาดนราธิวาส ตั้งศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษโดยครอบครัวนราธิวาส ลดข้อจำกัด ?ฟื้นฟูทักษะแม่และเด็ก นำร่อง 18 ครอบครัว เตรียมขยายครอบคลุม 3 จังหวัดต่อไป นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า เราเห็นคนพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดบ้า

ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบเอทีเอ็มไอแบงก์เป็นการชั่วคราว

โดย Focus Team on 04-06-2559 13.19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ ATMเป็นการชั่วคราว เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้1.ช่วงเวลาแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2559- ตั้งแต่เวลา 02.20 น. ถึงเวลา 07.00 น.2.ช่วงเวลาที่สอง วันที่ 5 มิถุนายน 2559- ตั้งแต่เวลา 01.40 น. ถึง

จังหวัดสงขลา สร้างเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร ๑๖ อำเภอ เน้นใช้เกษตรเครือข่ายช่วยเหลือขยายผลและหาช่องทางการตลาด

โดย Focus Team on 04-06-2559 13.07

จังหวัดสงขลา สร้างเครือข่ายผู้แทนเกษตรกร ๑๖ อำเภอ เน้นใช้เกษตรเครือข่ายช่วยเหลือขยายผลและหาช่องทางการตลาดวันนี้(๓ มิ.ย.๕๙) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ เกษตรกรอำเภอและเกษตรจังหวัด เพื่อ