สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เถลิงถวัลย

เถลิงถวัลย

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คนในชาติ

โดย Focus Team on 06-06-2559 17.18

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังนานาประเทศด้วยวันนี้ (4 มีนาคม 2559 ) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไม