สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

นักศึกษา

นักศึกษา

41 items|« First « Prev 3 4 (5/5)

บัณฑิตใส่ยีนส์ ต้องพร้อมลุย "รศ.ดร.ประเสริฐ"นายกสภา มทร.ศรีวิชัย

โดย Focus Team on 27-07-2559 14.24

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่

41 items|« First « Prev 3 4 (5/5)