สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เลี้ยงปลา

เลี้ยงปลา

ค่ายจินดาภรณ์ อ.จะนะ จ.สงขลา ติดอาวุธทางปัญญาสอนการทำท่อซีเมนต์แก่เยาวชนที่หลงผิดติดยาเสพติด หวังให้เยาวชนนำความรู้สร้างอาชีพแก่ตนเอง

โดย Focus Team on 26-08-2559 10.15

ศูนย์ขวัญแผ่นดิน หรือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้การดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นศูนย์บำบัดที่เปิดรับผู้ติดยาเสพทั้งในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา โดยการนำเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาบำบัดธรรมชาติภายในศูนย์และการฝึกอาชีพตลอดระยะ