สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จะนะ

จะนะ

งานประจำปีของดีเมืองจะนะ

โดย Focus Team on 17-07-2560 10.51

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าร่วมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟเทศบาลตำบลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธ

อบจ.สงขลาลุยผังเมืองรวมจะนะ รับพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รัฐ

โดย Focus Team on 25-10-2559 10.23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำผังเมืองรวมจะนะ รองรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่รัฐบาลและการขยายตัวชุมชนในอนาคต เผยเป็นผังเมืองรวมแห่งที่สาม เตรียมทำผังเมืองรวมนาทวีเป็นแห่งที่ 4 รองรับการค้า-การลงทุนเมืองชายแดน เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมอ

ค่ายจินดาภรณ์ อ.จะนะ จ.สงขลา ติดอาวุธทางปัญญาสอนการทำท่อซีเมนต์แก่เยาวชนที่หลงผิดติดยาเสพติด หวังให้เยาวชนนำความรู้สร้างอาชีพแก่ตนเอง

โดย Focus Team on 26-08-2559 10.15

ศูนย์ขวัญแผ่นดิน หรือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้การดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นศูนย์บำบัดที่เปิดรับผู้ติดยาเสพทั้งในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา โดยการนำเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาบำบัดธรรมชาติภายในศูนย์และการฝึกอาชีพตลอดระยะ