สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

อำเภอระโนด

อำเภอระโนด

ผู้ว่าสงขลา มอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 หลังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โดย Focus Team on 29-09-2559 11.32

ผู้ว่าสงขลา มอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 หลังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้ (27 ก.ย