สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ชาวสวนยางภาคใต้

ชาวสวนยางภาคใต้

ผลกระทบจากวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วน ของชาวสวนยางภาคใต้

โดย Focus Team on 05-10-2559 11.06

ผลกระทบจากวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณน ไตรจันทร์ (ประธานคณะทำงาน มอ.โพล) ผู้ให้ข่าวคณะทำงาน มอ.โพล  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ ประเด็นผลกระทบจากวิกฤตรา