สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ต้องแก้ไขจาก

ต้องแก้ไขจาก

ชี้ปัญหาจชต.ต้องแก้ไขจาก"ความเข้าใจ-ไว้วางใจ"

โดย Focus Team on 06-10-2559 12.07

นักวิชาการมองรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ปลายเหตุ จึงวิจัยเพื่อประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่เปราะบางวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต