สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ลูกชก

ลูกชก

ปลูกบุก-กลอย-ลูกชก พืชเศรษฐกิจใหม่เกษตรกรภาคใต้

โดย Focus Team on 07-10-2559 11.02

ภาวะราคายางพาราตกต่ำ เกษตรกรหมู่ 4 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง ในนาม?กลุ่มทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา? เพาะต้นกล้าปลูกหัวบุก- ลูกชก- หัวกลอย หวังพืชเศรษฐกิจใหม่เกษตรกรภาคใต้นายชนาสิน บุญถึงจิต เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์บุก กล่าวว่า พืชทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ในป่าเขา โดยเฉพา