สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การส่งเสริมการอ่าน

การส่งเสริมการอ่าน

โครงการสร้างกลไกส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดสงขลา

โดย Focus Team on 07-10-2559 11.20

มีหลักฐานการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์การทำงานของสมองเพื่อศึกษาพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของการเติบโตพบว่า โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาการจะเจริญสูงสุดอยู่ในช่วงวัย ๐-๖ ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด เป็น ?หน้าต่างแห่งโอกาส? หรือระยะวิกฤตของพัฒนาการของสมอง เพราะสมองเปิดรับการเรียนรู้ดีท