สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ปริศวร์ ได้รับการเสนอเพื่อโปรดเกล้าเป็น ศ.ภาษาเกาหลีคนแรก

โดย Focus Team on 11-10-2559 15.31

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้นำทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ จะนับเป็นศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย ด้วยอายุ 39 ปี ซึ่งจะ