สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตุลาคม

ตุลาคม

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 54/2559 เรื่อง การชี้แจงเรื่องธนบัตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

โดย Focus Team on 24-10-2559 11.38

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 54/2559 เรื่อง การชี้แจงเรื่องธนบัตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียด www.bot.or.th ที่ได้แนบลิงค์เว็บไซต์มาพร้อมนี้https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2559/n5459t.pdf

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 14-16 ตุลาคมนี้

โดย Focus Team on 13-10-2559 10.16

ข้อมูลประชาสัมพันธ์เชิญชมนิทรรศการ "บัวบาทบาตรา"นิทรรศการบัวบาทยาตราเป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ผลิตสื่อผสมสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลด้วยตนเองได้ โดยแบ่งส่วนของนิทรรศการออกเป็น 7 ช่วง ตาม 7 ทศวรรษที่ทรงครองราชย์ นำผู้เข้าร่วมชมงานเดินทางผ่านกาลเ