สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ชาวตำบลเกาะแต้ว

ชาวตำบลเกาะแต้ว

ชาวตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติงบประมาณก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำนาข้าวและการเกษตรทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน

โดย Focus Team on 13-10-2559 10.43

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายน้ำล้น ที่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเงินประมาณเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ในวงเงิน 962,000 บาทนา