สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เอกสารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

เอกสารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ขุดค้นทางโบราณคดีวัดพระธาตุ ทำเอกสารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

โดย Focus Team on 26-10-2559 11.06

นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามคำแนะน