สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

" หนึ่งในความภูมิใจ "กับงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดย Focus Team on 02-11-2559 16.10

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงความความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้รางวัลระดับชาติศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล ผู้อำนวยการสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการร