สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เทศบาลเมืองปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559

โดย Focus Team on 08-11-2559 10.45

เทศบาลเมืองปัตตานี ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559 ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ของสถาบันพระปกเกล้า โดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 6