สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

100เอเซีย

100เอเซีย

เปิดแผนพัฒนา"ม.อ."15ปี ทั้งวิจัย-บัณฑิตสู่ท็อป "100เอเซีย-10อาเซียน"

โดย Focus Team on 08-11-2559 12.28

เปิดยุทธศาสตร์ "ม.อ." 15 ปี เน้นวิจัยแก้ปัญหาประเทศ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นเลิศทางวิชาการ มีความยั่งยืน ทั้ง 5 วิทยาเขต มุ่งสู่ท็อป 100 ของเอเซีย และท็อปเท็นอาเซียนรศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เผยว่าร่างกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) เป็นกา