สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ท้องถิ่นขานรับ "หนองจิก" ต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน"

โดย Focus Team on 11-11-2559 17.02

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ (เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) เห็นชอบเป็นหลักการโครงการเมืองต้นแบบ ?สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะนําร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านความมั่นคง ปลอดภัยและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการลงทุน เพื่อนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจใน